facebook
facebook
twitter
BREU RESSENYA HISTÒRICA.

L’Associació Catalana de Ports Esportius i Turístics és una entitat privada sense ànim de lucre constituïda l’any 1983, formada per concessionaris de Ports i dàrsenes Esportives a Catalunya.

Des del seu origen, l’entitat ha treballat per aglutinar als concessionaris de Ports Esportius, en les seves diverses formes jurídiques, ja siguin Clubs Esportius, Societats Mercantils o Consorcis i ha basat la seva gestió en la identificació dels interessos comuns i la seva defensa i desenvolupament, fet que ha permès unificar i millorar la qualitat en la prestació de serveis a tots els Ports Esportius Catalans.

L’alta representativitat que ha ostentat des del seu origen, l’ha situat com a interlocutora davant les diferents Administracions que, d’una manera o altre, intervenen i/o tutelen aquestes infraestructures que son els Ports Esportius. En l’actualitat, l’Associació compta amb 46 ports associats dels 50 existents a Catalunya, el que representa que el 92 % de les concessions portuàries atorgades a Catalunya, incloses les que es troben tutelades per Ports de l’Estat.

BREU RESSENYA HISTÒRICA.

Des de l’any 1989 i fins l’any 2010, la Presidència ha estat ocupada pel Sr. Francesc Xavier Mangrané, que amb la seva gestió ha aportat un valor d’unió i sentit de sector que ha permès aprofundir en el coneixement comú i en la millora general de la gestió de les instal·lacions portuàries. En aquest sentit, cal remarcar que la relació amb l’Administració Portuària durant aquests anys ha estat sempre positiva i en pro de tot el sector.

Del 2010 al 2018 la Presidència de l’Associació va ser ocupada pel Sr. Tomàs Gallart i a l'abril del 2018 el Sr. Albert Bertran va ser elegit com a nou President estant al cap davant d'una nova Junta Directiva fins a l'actualitat

PUBLICITAT

CONTACTAR