41°51.1' N    3°08.4' E
METROPOL PALAMOS
Carretera de la Fosca s / n
972 315 347
De 9h a 13h i 15h a 19h
Servei oficial
CRANCHI Volvo Penta Regal Boats Arvor Aspect Scout Boats Honda Marine Raymarine Garmin IMNASA
Serveis tècnics no oficials