41°54.3' N    3°08.8' E
Nàutica Moret
Avda Catalunya, 4 Mont-ras
972.611.776
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Sole Diesel Suzumar - Suzuki Marine Capelli
Serveis tècnics no oficials