41°22.5' N    2°11.3' E
MIT BCN, SL
PASSEIG JOAN DE BORBÓ S / N º MOLL LLEVANT. NAU SUD
93 224 76 81
8:30-14:00 i 15:00-18:00
Servei oficial
Volvo Penta
Serveis tècnics no oficials
MAN Yanmar marine