41°34.8' N    2°33.1' E
Nàutica Arenys
Des de Llevant, s / n Arenys de Mar
617 769 414 / 630 969 651
De 9:00 a 13:00 h i de 15:00 a 19:00 h.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials