41°15.7' N    1°55.6' E
Stay Nátucia Port Ginesta
Local 813 Port Ginesta Platja de Castelldefels 08.870 Cstelldefels
93 664 43 90 / 639 208 211
De dilluns a divendres de 9:30 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h. Diumenges i festius de 10:00 a 14:00 h.
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Volvo Penta Raymarine Garmin Honda Marine Simrad Bavaria Starfish Absolute
Serveis tècnics no oficials