41°15.7' N    1°55.6' E
Compàs Nàutica
Local 616 Port Ginesta Platja de Castelldefels 08.870 Castelldefels
93 664 58 08
De dilluns a dissabte de 10:00 a 14:00 h i de 16:00 a 20:00 h. Diumenges i festius de 10:00 a 14:00 h.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials
Raymarine Garmin Wichard Lewmar Icom Taktic