41°15.7' N    1°55.6' E
Reparacions Nàutiques Jairo Quintero
Local 812 Port Ginesta
93 636 77 44
De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h i de 15:00 a 20:00 h.
Servei oficial
Internacional Pintures Hempel Pintures
Serveis tècnics no oficials