41°15.7' N    1°55.6' E
El Racó de la Nàutica SL
Local 716 Port Ginesta
651 51 29 91 / 660 95 98 05
De 9:30 a 14:00 h i de 15:30 a 19:00 h.
Servei oficial
Sole Diesel
Serveis tècnics no oficials
Mercury Volvo Penta Yanmar marine Suzumar - Suzuki Marine Yamaha Nautica