41°08.1' N    1°24.1' E
Bara Boats
Port Torredembarra 43830 Torredembarra
977 646 503 / 656 236 581
De 8:00 a 18:00 h
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials