41°09.2' N    1°05.8' E
Santiago Ariño Parra
Av Països Catalans, 43 5è 2a 43202 Reus
607.218.811
De 9:00 a 13:00 h i de 16:00 a 20:00 h.
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Volvo Penta Yanmar marine Mercruiser Honda Marine Mercury
Serveis tècnics no oficials
Garmin Raymarine Internacional Pintures Pintures Titan Hempel Pintures