40°38.2' N    0°35.7' E
Jivs Nàutics Sant Carles SL
Polígon Industrial El Rajolar, 1 43.540 Sant Carles de la Ràpita
977 74 10 64 / 600 237 087
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Garmin Quicksilver
Serveis tècnics no oficials