40°36.9' N    0°35.8' E
Vaixells la Ràpita SL
Varador Moll Comercial-Port 43.540 Sant Carles de la Ràpita
670.201.594
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials