40°37.8' N    0°34.9' E
Drassanes Roig Carceller Nasai SL
Ctra N-340 Km 1172,500 43.540 Sant Carles de la Ràpita
977.741.222
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials