41°15.1' N    1°54' E
Serveis Nàutics Galdric
Escullera de Ponent, s / n
699.410.037
De 9:00 a 18:00 h.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials