41°24.8' N    2°13.6' E
Ventura Barcelona
C/ de la Pau, 12. 08930 St. Adrià Besós
93 356 28 03 / Fax: +34 93 356 32 25
9:30 h - 14:00 h i 16:00 h - 19:00 h. Dissabtes: 10:00 h - 14:00 h.
Possibilitat de visites concertades fora dels horaris d'obertura.
Servei oficial
Ferretti Pershing
Serveis tècnics no oficials