41°26.2' N    2°14.6' E
Carpintería Náutica Morales & Morales
Àrea Tècnica i Varador. Taller número 3. Port de Badalona.
93.320 75 78 i 647.562.110
De 8.00ha 14.00hi de 15.00ha 18.00h de dilluns a divendres. Ampliable.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials