41°23.2' N    2°11.9' E
A Son De Mar
Moll de la Marina nº 4
93 221 32 96
Dilluns de 16 a 20 hores. De dimarts a dissabte: Matins de 10 a 14 hores, Tardes 16 a 20 hores
Servei oficial
Harken TBS Lewmar Garmin Wichard
Serveis tècnics no oficials