41°23.3' N    2°12.1' E
King Yachts Queens
Escullera del Poblenou, 293 1º
932.216.154
Servei oficial
Astromar
Serveis tècnics no oficials