41°12.9' N    1°43.6' E
Nàutica Pascual
C / Rambla Pirelli, 94 Vilanova i la Geltrú
93 810 00 22
Dimarts a divendres de 9:00 a 13:00 h i de 15:30 a 19:30 h. Dissabtes de 9:00 a 15:00 h.
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Volvo Penta Yanmar marine Sole Diesel Honda Marine Evinrude
Serveis tècnics no oficials