42°03' N    3°11.3' E
Nautica Estartit
C/ de la Pletera 39, L'Estartit
975 75 03 58
De dilluns a divendres, 8-13 / 15-18.
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials
Altair SeaRay Saver Zodiac Honda Marine Evinrude Volvo Penta Evinrude