41°04.7' N    1°02.4' E
Velas JB

 

Pol. Industrial Belianes ,C/ de  la Llum 2- 43850-Cambrils -Tarragona
977 36 41 66
Fabricació pròpia
Servei oficial
Serveis tècnics no oficials