41°00.3' N    0°54.9' E
Hermanos Guash S.A.
Pol. Ind. Les Tàpies 1-c/ gil vernet 35 -43890- l´Hospitalet del Infante
902.249.249
Servei oficial
Yanmar marine Volvo Penta Honda Marine Mercury Beneteau Chaparral Azimut Valiant Quicksilver
Serveis tècnics no oficials