facebook
facebook
twitter
F-Iniciativas
F-Iniciativas
Assessorament a empreses en la gestió del finançament del seu I+D+i, mitjançant el disseny i la implementació d'accions l'objectiu de les quals consisteix a potenciar el desenvolupament tecnològic i econòmic d'aquestes. Aquestes accions, focalitzades en el tractament integral dels Incentius fiscals per I+D+i i la gestió de convocatòries d'ajudes i subvencions públiques, redunden en una millora del compte de resultats de les empreses.
Més informació