41°40.5' N    2°48' E
Tallers Navals Ferm SL
C / Esplanada del Port, s / n Blanes
972.337.643
Vehicle de taller disponible
Servei oficial
Sole Diesel Cummins Volvo Penta
Serveis tècnics no oficials