41°11.4' N    1°36.4' E
HERMANOS GUASCH EMBARCACIONS ESPORTIVES, SA
C / GIL VERNET, 35 POLIGON INDUSTRIAL LES TAPIES 1, L'HOSPITALET DE L'INFANT
902 249 249
De 8:00 a 13:00 i de 15:00 a 19:00 h
Servei oficial
Mercruiser Volvo Penta Yanmar marine Honda Marine Cummins Beneteau Quicksilver Blackfin Valiant CNB Yachts Chaparral Robalo
Serveis tècnics no oficials