facebook
facebook
twitter
Click on the picture to resize

Marina Vela Barcelona

Marina Vela Barcelona
41°21'56" N    2°11'16" E

Features

Telefonia i Internet | Subministrament d'aigua | Subministrament elèctric | Buidat de fosses sèptiques | Gasolinera 24 hores | En els amarraments per a embarcacions de gran eslora, subministrament de combustible | Zona només accessible per a propietaris | Aparcament privat, tant exterior com cobert | Zona VIP | Crew Lounge per a la tripulació | Panyols

Number of Berths:

136

Office Hours Customer service:

Phone (s) Captain:

VHF Channel:

Contact: